How to register as a member 

(සිංහල පරිවර්ථනය වෙබ් පිටුවෙහි පහලින්)


 

Please follow the steps below 

  1. First decide whether you have the qualifications to apply for our membership. If you don’t have the qualifications you must have a guardian with above qualifications who can take the responsibility of maintaining your membership. Take that decision first.

For online registrations: follow the steps given below

In this COVID - 19 pandemic, you can get medical advices and services to your door step just by using your smart mobile device 


 

1. Log on to the internet using your smart mobile phone / device / laptop   

 

2. Search  www.healthbook.lk  . 

 

3. Select the " Create an account "  tab at the bottom.

 

4. Enter your ten digit mobile number to the first empty box  

 

5. Enter  a suitable password to the next two empty boxes. Please write down it or keep it in your mind  

 

6. Now click " Register" to complete your registration.
 
7. Then you will get your free online personal health account  ( online E- health account ). Now scroll through the  menu and Tabs. Fill your personal information and health information as much as possible. 

 

8. You will be linked to your selected family doctor through this account soon. If you want, you can change your selection later. You will receive other relevant information and guidelines to your account. 
 
 "Chira Jeewa Healthbook"   E- health  account will provide you following online facilities first, once you complete filling your personal information inside the account.   
 
1.. Through the  "Monthly reports"  tab, you can upload all your medical prescriptions and notes written by doctors within last month. You can upload them as JPG images. But if you are medically oriented person you can even type them as texts in the relevant fields.   

 

2.. Using the  "Past records" Tab  you can upload all other past records / lab reports ect. which are older than one month. You can upload them as JPG images. But if you are medicaly oriented person you can even type them as texts in the relevant fields. 

 

3.. Using the  " Advices" Tab  you can request any advice from your family doctor or from your specialist doctor. You can even book an appointment with your doctor for a video call conversation or even for a physical meeting.  

 

4..  There is another special service. That is a list of SELF - HEALTH ASSESSMENT tools. To add this list to your account follow the steps mentioned below.  

 

#... Go to Menu and select the  "Tools"  tab. 

 

#... Now you can see the  " Self assessment "    tab  and select it

 

#... Now select  " Add self assessment " tab which is on the top of the page 

 

#... Now select the  tools one by one according to your language preference and disease conditions. Then use  "Add" tab to  Add/ download  each tool to your health account.
 
#... These tools are very important to send your health information completely to your doctor. In addition to that, you yourself can get an idea about your health condition. Using these information your doctor can make valuable decisoins about your health condition. Therefore always fill these tools as much as possible before asking any advice from any doctor. It will give you a complete service from your doctor.   
 
N.B.

 

#.  Your doctor will reply you as soon as possible after studying all your health information in your account. Therefore try to maintain your health account always updated with correct and complete health information. 

 

#. Depending on your nature and frequency of usage of this health account, you will receive additional services and   updated versions free of charge

 

සමාජිකයෙකු ලෙස ඔබ ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද? 


ඔබ පහත සහන් පියවර කිහිපය  ඒ සඳහා පිලිවෙලින් අනුගමනය කළ යුතුය.

චිර-ජිව සාමාජිකත්වය ගැනිමට තමා තුළ සුදුසුකම් ඇතිද යන්න පළමුව නිගමනය කරන්න.එසේ සුදුසුකම් නොමැතිනම් තමාගේ සාමාජිකත්වය පවත්වා ගෙන යාමේ වගකීම භාරගත හැකි භාරකරුවෙකු තමාට ඇතිද යන්න සොයා බලන්න. තමා හෝ තමාගේ භාරකරුවා පළමුව එම තිරණය ගත යුතුය.

Online Registration සඳහා අපගේ Healthbook.lk වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්න.

ඒ සඳහාද ඔබ ඉහත සඳහන් පියවර කිහිපය  පිලිවෙලින් අනුගමනය කළ යුතුය.      

 


 

COVID 19 වසංගත සමයේ නිවසේ සිටම වෛද්‍ය සේවා / උපදෙස් ලබා ගැනීම සදහා ඔබට දැන් පිළිවන්. මේ සඳහා ලියාපදිංචි වීමට  : 
 
 
1. ඔබගේ ස්මාට් ජංගම දුරකතනයෙන් අන්තර්ජාලය වෙත  පිවිසෙන්න.
 
2. www.healthbook.lk  වෙබ් පිටුව සොයන්න. 
 
3. Create an account  ලෙස පහලින්ම ඇති යොමුව තෝරන්න 
 
4. පලමු හිස් කොටුවට අංක 10 කින් යුත් ඔබගේ ජංගම දුරකතන අංකය ඇතුලත් කරන්න
 
5. ඊලග හිස් කොටු දෙකටම ඔබට කැමති  රහස් වචනය (password )  දෙවතාවක්  යොදන්න. ( එය ලියා හෝ මතකයේ තබා ගන්න). 
 
6. දැන් " Register" යොමුව තෝරා ලියාපදිංචි වන්න.
 
7. ඉන්පසු ඔබට නොමිලේ ලැබෙන පවුද්ගලික මාර්ගස්ත අන්තර්ජාල සෞඛ්‍යය ගිණුමෙහි ( online E- health account )  menu සහ Tabs භාවිතා  කරමින්  ,  ඔබට හැකි තාක් එහි හිස්ව  පවතින  ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු සහ සෞඛ්‍ය තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න 
 
8. ඔබ තෝරන පවුලේ වෛද්‍යවරයා සමඟ මෙම ගිණුම හරහා ඔබව ඉක්මනින්ම සම්බන්ධ කෙරෙනු ඇත. අවශ්‍යනම් පසුව ඔබේ තේරීම වෙනස්  කිරීමටද පිළිවන. අවශ්‍ය උපදෙස් එම ගිනුම තුලටම  ලැබෙනු ඇත.
 
 
"Chira Jeewa Healthbook"   E- health   සෞඛ්‍ය ගිණුමෙහි පෞද්ගලික විස්තර සම්පූර්ණ කළ පසු පලමුව Menu එක තුලින් පහත සේවාවන් ලබා ගත හැකිය. 
 
 
1.. "Monthly reports"  tab  එක හරහා පසුගිය මාසය තුළ ඔබ ලබාගත් වෛද්‍ය / ඖෂධ නිර්දේශ jpg images / Text  ලෙස ගබඩා ( upload )  කළ හැකිවීම.
 
2.. "Past records" Tab එක හරහා , මාසයකට වඩා පැරණි ඔබගේ සියලුම වෛද්‍ය / රසායනාගාර වාර්තා ගබඩා ( upload ) කළ හැකිවීම. 
 
3.. " Advices" Tab එක හරහා  පවුලේ වෛද්‍යවරයාගෙන් , සෞඛ්‍ය උපදෙසක් ඉල්ලා සිටීම, නැතහොත්  දුරකථන ඇමතුමක්  හෝ video call  සංවාදයක් සඳහා වේලාවක් වෙන්කර ගැනීම, විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු සමග සම්බන්ධ වීම ,  වැනි  ඕනෑම සෞඛ්‍ය කරුණක්  වෙනුවෙන්  වෛද්‍යවරයා  වෙත පණිවිඩයක්  යැවිය හැකි වීම.
 
4..  තවත්  විශේෂ අමතර සේවාවක් ( ස්වයං - සෞඛ්‍ය අධ්‍යයන ක්‍රමවේදයක් )  ඔබේ මෙම ගිණුමට ලබා දී ඇත. එය භාවිතය සඳහා පහත සරල පියවර  අනුගමනය කරන්න.
 
 
#... Menu හි ඇති "Tools"  tab එක තෝරන්න. 
 
#... එවිට දිස්වන " Self assessment "    tab එක තෝරන්න 
 
#... දැන් ඉහලින් ඇති " Add self assessment " tab එක තෝරන්න 
 
#... ඔබට සපයා ඇති tools වෙන වෙනම "Add" tab එක භාවිතා කොට ඔබගේ ගිනුමට Add/ download  කර ගන්න.
 
#... එම tools වල හිස්තැන් පිරවීම මගින් ඔබේ  වෛද්‍ය වරයාට ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් ලැබේ. ඒ තුළින් ඔබගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න  පිළිබඳ වෛද්‍යවරයාට  තීරණ ගැනීමට එය  විශාල උපකාරයක් වනු ඇත. ඔබට ද ඔබේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ස්වයං අධ්‍යයනයක් ඒ තුළින් ලැබෙනු ඇත. ඒ නිසා යම් සෞඛ්‍ය ගැටළුවක් මෙම ගිණුම හරහා ඔබේ වෛද්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත්  කිරිමට පෙර ඔබට හැකි පමණින් එම ප්‍රශ්න මාලාව පුරවා තැබීමට උනන්දු වන්න.  
 
සැ.යු.
 
#. ඔබ upload  කල ඔබගේ පැරණි සෞඛ්‍ය තොරතුරු  සහ ඔබ විසින් පුරවන ලද  "ස්වයං - සෞඛ්‍ය අධ්‍යයන ප්‍රශ්ණාවලිය "  අධ්‍යනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ වෛද්‍යවරයා  ඔබගේ වර්තමාන සෞඛ්‍ය ගැටලුවට  ඔබ වෙත ඉක්මනින්ම පිළිතුරු ලබාදෙනු ඇත. 
 
#. ඔබ මෙම ගිණුම භාවිතා කරන ආකාරය / වාර ගනන  අනුව අමතර සේවාවන් සහිත  ( updated versions ) ඔබ වෙත ඉදිරියේදී  නොමිලේ  ලැබෙනු ඇත. 
 
#.. ඔබ සිතනවාටත් වඩා සාර්ථක  විසඳුම්  ඔබට මේ තුළින්  ලැබේවි !!
 
 

🎁 ALL RIGHTS RESERVED WITH CJMS™ 🎁

【CJMS™-©-2017】®